top of page

LivInvest hjälper företag 
och privatpersoner

med finansiell rådgivning och ekonomisk planering inom kapitalplacering, försäkring, sparande, pensioner, skatter och juridik.

En uppskattad service vi erbjuder, är en komplett sammanställning över dina pensioner och placeringar, så att du kan se och planera din framtida ekonomi.

Genom vår specialistkompetens behöver du som kund inte själv utvärdera villkor, avgifter och mervärden hos banker, fondbolag, försäkringsbolag eller olika placeringsalternativ. Vi hjälper våra kunder med översyn och optimering av deras pensioner, placeringar, försäkringar och fondsparande.

Vi ger råd och service inom dessa områden som påverkar din ekonomi

  • Placering

  • Juridik

  • Försäkring

  • Skatter

  • Sparande

bottom of page