top of page

Hur Vi Arbetar

LivInvest har hos finansinspektionen tillstånd för försäkringsförmedling

LivInvest arbetar med finansiell rådgivning och hjälper såväl företagare och deras anställda

som privatpersoner.inom områdena placering, försäkring och sparande inkl dess juridik och skatter.

Branschens förändring

De senaste årtiondena har inneburit stora förändringar inom bank-, fond- och försäkringsbranschen.

Försäkringsbolagen har startat banker och fondbolag. Bankerna arbetar med försäkringar. Samtidigt

har många utländska aktörer tillkommit på den svenska marknaden. Antalet sparformer och fonder att

välja mellan har ökat och det har blivit svårare att välja rätt finansiell partner och placeringsform.

LivInvests roll och mervärde

Vi kan först konstatera att det inte finns någon enskild bank, fond- eller försäkringsbolag som är

”bäst på allt”, men de flesta är bra inom något eller några områden.

LivInvest sparar tid och pengar åt våra kunder genom att ha en kontinuerlig bevakning av marknadens

aktörer, produkter och placeringsalternativ.

Våra kunder behöver inte gå på otaliga rådgivningar hos banker, fond- eller försäkringsbolag.

De slipper också lägga ned tid på att utvärdera olika produkters för- & nackdelar, avgifter mm.

Vi har program och analysmodeller för att illustrera tänkbara scenarier och skillnader.

Behovsanalys

Alla företag och individer är unika. Alla har vi våra egna förutsättningar, krav och önskemål.

Genom vår behovsanalys ser vi till att anpassa eller skapa lösningar som passar just dig.

Kompetens

LivInvests Rådgivare är diplomerade och licensierade enligt finansinspektionens krav. Samtliga har

lång branscherfarenhet och kunskaper inom ekonomi-, juridik- och skattelagstiftning.

Vi strävar efter att tänka efter före och ligga i framkant avseende såväl kompetens som rådgivning.

För LivInvest City AB

Göran Hammarström, VD

bottom of page