top of page

Tillsyn, kontroll och
licensiering

Tillsyn, kontroll och licensiering
LivInvest har hos Finansinspektionen tillstånd att förmedla försäkringar, förmedla fondandelar och tillstånd att ge rådgivning kring investeringar. Bolaget är för denna verksamhet registrerat hos Bolagsverket.

Våra råd är baserade på analys av de flesta större aktörer och utgår ifrån den individuella behovsanalys vi går igenom med varje kund vi träffar.

Samtliga rådgivare har genomgått de utbildningar, licensieringar och kompetenskrav som krävs för att enligt gällande lag kunna verka som finansiella rådgivare.

LivInvest och de anställda förmedlarna är medlemmar i Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Dessa är även licensierade och registrerade hos Insuresec.

LivInvest är anslutna till branschorganisationen Tydliga, i vilken vi tillsammans gör konkurrenskraftiga upphandlingar av försäkringslösningar för våra kunders räkning.

Rådgivare ankutna till värdepappersbolaget Garantum har även licens hos SwedSec.

Vad gör LivInvest?

Vi är ett rådgivningsföretag utan några egna försäkringar, fonder eller placeringsalternativ, utan är till för att hjälpa våra kunder att hitta rätt lösningar bland marknadens olika finansiella aktörer, som tex banker, försäkringsbolag och fondbolag.

bottom of page